Biologiska museet i Oskarshamn   English

Sök i OHN

Välkommen till Biologiska museet

Biologiska museet drivs på ideell basis av Biologiska Sällskapet i Oskarshamn. Vid museet finns såväl botaniska som zoologiska samlingar samt ett bibliotek.

Samlingar. Den botaniska samlingen, herbarium OHN, omfattar växter från alla världsdelar och ur alla växtgrupper, även om tyngdpunkten ligger på kärlväxter från Sverige, särskilt Småland och angränsande landskap. Alla uppgifter ur herbariet finns i en databas och kan hämtas från den här nätplatsen.

De zoologiska samlingarna består huvudsakligen av äldre preparat av insekter, fåglar och däggdjur.

  Dipl ten

Samarbetsprojekt. Museet organiserar övervakningen av hotade växter inom länets fastlandsdel, deltar i inventeringen av Ölands flora och verksamheten vid Fallebo Naturgård.

Egna projekt. Museet driver flera egna projekt, t ex en inventering av jätteträd och kallkällor inom kommunen. Floraförändringar följs på olika sätt, bl a genom att följa förekomsten av orkidéer, vegetationen på ruderatplatser samt kvarstående kulturväxter vid ödetorp.

  T104

Floristik. I denna sektion behandlas enskilda arter. Intressanta nyfynd omnämns, liksom arter vilka visar stor dynamik till exempel försvinnande och invasiva arter. Traktens björnbärsarter beskrivs och det finns även en början till en aktuell kommunflora.

Oskarshamnsnatur. Information om intressanta besöksmål, skyddad natur, traktens växtvärld, områdets geologi, botaniska utforskning etc.

Biologiska Sällskapet anordnar exkursioner med varierande inriktning. Förutom botanik har vi på senare tid ägnat oss bl a åt geologi och dagfjärilar. Sällskapet kan också hjälpa till med att ta fram uppgifter om olika områdens miljökvaliteer samt utföra mindre utredningar.

 
BSO
Startbild

  Vinternagelskivling


NotiserHerbarium OHN. Databasen har uppdaterats 2017-02-09 och innehåller nu 249.000 poster.


Senast uppdaterade avsnitt

 Följ oss på Face-
 book och Twitter
 F  T

Kalendarium

Torsdag 23 februari 13:00
Visning av Biologiska museet. En guidad visning av museets fågelsamling, som har nyordnats under hösten. Skollediga ungdomar är särskilt välkomna. Samling 13:00 vid Biologiska museets entré, Gyllings väg 9.


Lördag 4 mars 13:00
Mossor och lavar i ädellövskog. Vi lär oss känna igen några arter som växer på stammar, stenblock och, om det är snöfritt, på marken. Samling vid Fredriksberg, Hjortbergets parkering.


Lördag 1 april 14:00
Fenologi i Fallebo. Vid Fallebo gård följer vi naturens utveckling genom att notera vårtecken, hösttecken etc. längs en promenadslinga. Vi inleder året med att följa slingan och kanske få se de första vårblommorna. Samling vid Fallebo gård.

Biologiska sällskapets program

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Om nätplatsen och cookies