Biologiska museet i Oskarshamn    

Databaser

Alla objekt i herbariet finns registrerade i museets huvuddatabas. Från denna överförs uppgifterna till en presentationsdatabas, som nås från denna nätplats. Databasen på nätet uppdateras i regel så snart 1000 poster tillkommit i huvuddatabasen eller när mer omfattande uppdateringar gjorts.

Under menyvalet Artkataloger kan man se vilka taxa som finns representerade i samlingen samt vilket namnskick som används.

Menyvalet Sök i databas leder till ett formulär, där önskade sökkriterier kan fyllas i. Resultatet av sökningen visas i en tabell och genom att klicka på ett objektnummer i vänsterkolumnen kan man få fram detaljinformation för posten. Fynd från Norden kan, i den mån de är koordinatsatta, presenteras på en översiktskarta över Sverige eller de nordiska länderna. På startsidans övre högra hörn finns en genväg till sökfunktionen.

Under Regionindelning finns information om den geografiska indelning som tillämpas vid herbariet.

Karta över antal objekt per land.

Från följande länder finns mer än 1000 ark i herbariet:

Land Antal
Sverige 219670
Österrike 6893
Norge 5599
Frankrike 2524
USA 1948
Tjeckien 1684
Tyskland 1555
Finland 1542
Danmark 1345
Italien 1042

Från följande svenska landskap finns mer än 5000 ark i herbariet:

Landskap Antal
Småland 81357
Skåne 26858
Öland 25737
Uppland 11647
Västergötland 10003
Östergötland 8666
Halland 7618
Jämtland 5298
(Regionstatistiken uppdaterad 2017-04-21)

 

Insamlingarna fördelar sig per decennium, från och med 1800, på följande sätt:

Decennium   Antal
1800 15
1810 14
1820 184
1830 275
1840 784
1850 7667
1860 11280
1870 10484
1880 25770
1890 15764
1900 15776
1910 20719
1920 27575
1930 21060
1940 12367
1950 15249
1960 10448
1970 3766
1980 19548
1990 11068
2000 10841
2010 7856

Från tiden före år 1800 finns 24 objekt.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26