Biologiska museet i Oskarshamn    

Databaser

Alla objekt i herbariet finns registrerade i museets huvuddatabas. Från denna överförs uppgifterna till en presentationsdatabas, som nås från denna nätplats. Databasen på nätet uppdateras i regel så snart 1000 poster tillkommit i huvuddatabasen eller när mer omfattande uppdateringar gjorts.

Under menyvalet Artkataloger kan man se vilka taxa som finns representerade i samlingen samt vilket namnskick som används.

Menyvalet Sök i databas leder till ett formulär, där önskade sökkriterier kan fyllas i. Resultatet av sökningen visas i en tabell och genom att klicka på ett objektnummer i vänsterkolumnen kan man få fram detaljinformation för posten. Fynd från Norden kan, i den mån de är koordinatsatta, presenteras på en översiktskarta över Sverige eller de nordiska länderna. På startsidans övre högra hörn finns en genväg till sökfunktionen.

Under Regionindelning finns information om den geografiska indelning som tillämpas vid herbariet.

Karta över antal objekt per land.

Från följande länder finns mer än 1000 ark i herbariet:

Land Antal
Sverige 229666
Österrike 7275
Norge 5762
Frankrike 2553
USA 1953
Tjeckien 1696
Tyskland 1608
Finland 1590
Danmark 1386
Italien 1100

Från följande svenska landskap finns mer än 5000 ark i herbariet:

Landskap Antal
Småland 82722
Skåne 27921
Öland 27822
Uppland 12897
Östergötland 10778
Västergötland 10252
Halland 7683
Jämtland 5592
Gotland 5101
(Regionstatistiken uppdaterad 2018-06-13)

 

Insamlingarna fördelar sig per decennium, från och med 1800, på följande sätt:

Decennium   Antal
1800 15
1810 14
1820 188
1830 277
1840 789
1850 7761
1860 11531
1870 10947
1880 26605
1890 16415
1900 16422
1910 21974
1920 29181
1930 21806
1940 13058
1950 15629
1960 11339
1970 4435
1980 19721
1990 11087
2000 11290
2010 8900

Från tiden före år 1800 finns 24 objekt.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26