Biologiska museet i Oskarshamn    

Databaser

Alla objekt i herbariet finns registrerade i museets huvuddatabas. Från denna överförs uppgifterna till en presentationsdatabas, som nås från denna nätplats. Databasen på nätet uppdateras i regel så snart 1000 poster tillkommit i huvuddatabasen eller när mer omfattande uppdateringar gjorts.

Under menyvalet Artkataloger kan man se vilka taxa som finns representerade i samlingen samt vilket namnskick som används.

Menyvalet Sök i databas leder till ett formulär, där önskade sökkriterier kan fyllas i. Resultatet av sökningen visas i en tabell och genom att klicka på ett objektnummer i vänsterkolumnen kan man få fram detaljinformation för posten. Fynd från Norden kan, i den mån de är koordinatsatta, presenteras på en översiktskarta över Sverige eller de nordiska länderna. På startsidans övre högra hörn finns en genväg till sökfunktionen.

Under Regionindelning finns information om den geografiska indelning som tillämpas vid herbariet.

Karta över antal objekt per land.

Från följande länder finns mer än 1000 ark i herbariet:

Land Antal
Sverige 224119
Österrike 7226
Norge 5690
Frankrike 2535
USA 1953
Tjeckien 1689
Tyskland 1574
Finland 1556
Danmark 1359
Italien 1058

Från följande svenska landskap finns mer än 5000 ark i herbariet:

Landskap Antal
Småland 81920
Skåne 27408
Öland 26853
Uppland 11925
Västergötland 10078
Östergötland 9723
Halland 7665
Jämtland 5525
(Regionstatistiken uppdaterad 2018-01-14)

 

Insamlingarna fördelar sig per decennium, från och med 1800, på följande sätt:

Decennium   Antal
1800 15
1810 14
1820 187
1830 275
1840 789
1850 7725
1860 11374
1870 10607
1880 26100
1890 16014
1900 15904
1910 21329
1920 28307
1930 21326
1940 12435
1950 15294
1960 11056
1970 4281
1980 19714
1990 11086
2000 11206
2010 8420

Från tiden före år 1800 finns 24 objekt.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26