Stora träd

Biologiska sällskapet genomför en inventering av stora träd inom Oskarshamns kommun. Dessa träd, ibland litet pretentiöst kallade jätteträd, skall ha en diameter i brösthöjd på minst en meter, vilket motsvarar en omkrets på 314 cm. Vi har nu registrerat 613 sådana träd och räknar med att det finns minst ett femtiotal till. Läs mer om trädinventeringen på sidan Jätteträd. Där finns också en översiktlig karta som visar de träd vi påträffat. Vi tar gärna emot tips om träd som vi kan ha missat!

Den ojämförligt vanligaste arten bland de stora träden är ek. Mer udda är den kaukasiska vingnöten på bilden nedan. Det trädet har en omkrets på 440 cm.

Vingnöt

Kaukasisk vingnöt Pterocarya fraxinifolia vid Oskarshamns järnvägsstation. Foto 2009-02-27.