Biologiska museet i Oskarshamn    

 

Biogeografisk uppföljning

För att kunna följa situationen för arter som är listade i EU:s Art- och habitatdirektiv görs med början 2023 en biogeografisk uppföljning. Medlemsländerna i EU är ålagda att rapportera status och trender för dessa arter, och att samla in data om dem blir därför en prioriterad verksamhet inom floraväkteriet. Uppgifterna skall ingå i en statistisk analys, vilken utförs av Artdatabanken. De objekt som är aktuella inom vårt område framgår av tabellen nedan.

 

Vetenskapligt namnSvenskt namnIdLokalnamnKoordinatSenast seddAntal senastIntervall
Arnica montana Slåttergubbe Emm-1187 Strängsmåla, kraftledningsgatan S om6270690/1477235/102015-06-2810 6 år
Lycopodium tristachyum Cypresslummer Hul-1084 Lönneberga station, 400 m N om6381055/1494655/1001994-04-04noterad6 år
Lycopodiella inundata Strandlummer Hul-1626 Kristinebergsbadet6376340/1504670/1002012-01-1856 år
Lycopodiella inundata Strandlummer Nyb-0001 Bjärssjöns syd-strand6324246/1509479/1001989-01-01noterad2 år
Lycopodium zeilleri Mellanlummer Nyb-1383 Grönlid 750 m ost6321183/1509827/252014-06-281486 år

 

Utöver objekten ovan är det värdefullt om även andra växtplatser med dessa EU-arter får särskild uppmärksamhet. För cypress- och mellanlummer har vi 3 lokaler inom vårt område, varav två finns i tabellen ovan. Den tredje är Hul-1696, cypresslummer vid Slätmon i Gårdveda (6362800/1494730). Den lokalen har besökts regelbundet under senare år. Ange antalet skott = grenknippen. och gärna som kommentar hur många av dem som är sporbärande.

Strandlummer Lycopodiella inundata känner vi från 22 växtplatser, vilka förtecknas i tabellen nedan. De flesta noteringarna är gamla och återbesök är önskvärda liksom en förbättring av koordinatangivelserna. Ange arean som strandlummern täcker (=totala ytan × täckningsgraden).

Id Lokal Socken Lat Lon Prec Notering Datum
Emm-1070 Trollagärde, 700 m NNO om det nordöstra huset Algutsboda 6284155 1484255 100 Noterad 1986-01-01
Emm-1140 Hamburg, 150 m NO om Långasjö 6278455 1476655 100 Noterad 1982-01-01
Emm-1143 Greveshult, 900 m V om Algutsboda 6289655 1481855 100 Noterad 1986-01-01
Emm-1144 Trollagärde,650 m NNO om det nordöstra huset Algutsboda 6284055 1484355 100 Noterad 1986-01-01
Emm-1145 Brokens syd-spets, 450 m O om Långasjö 6277355 1478255 100 1 m2 1982-01-01
Emm-1158 Svartegöls syd-spets, 250 m S om Visefjärda 6266055 1483355 100 Noterad 1981-01-01
Hul-1564 Målilla, V om, 500 m SSV om skjutbanan Målilla 6363855 1497455 100 Noterad 2010-06-25
Hul-1576 Örsjön, sydväst-delen Målilla 6372655 1494655 100 Noterad 1988-01-01
Hul-1577 Åsegölen, 100 m S om Målilla 6369155 1494655 100 Noterad 1986-01-01
Hul-1626 Kristinebergsbadet Vena 6376340 1504670 100 27 plantor 2011-04-04
Nyb-0001 Bjärssjöns syd-strand Kråksmåla 6324246 1509479 100 Noterad 1989-01-01
Nyb-1345 Målen, 350 m VNV om Madesjö 6288555 1507555 100 Noterad 1989-01-01
Nyb-1346 Slättingebygdsmåla, 950 m OSO om Kristvalla 6301655 1512655 100 Noterad 1988-01-01
Nyb-1349 Eriksmålen, 50 m V om Madesjö 6294355 1497155 100 Noterad 1987-01-01
Nyb-1355 Södra Bondetorp, 750 m SSO om västra huset Madesjö 6287055 1506255 100 Noterad 1989-01-01
Nyb-1356 Alsjösjön, 1050 m NNO om Oskar kyrka Oskar 6278055 1502255 100 Noterad 1990-01-01
Nyb-1357 Moslätt, 750 m V om Bäckebo 6305651 1518357 100 Noterad 1985-01-01
Nyb-1358 Kortemåla, 900 m SO om Sankt Sigfrid 6287055 1512755 100 Noterad 1989-01-01
Vim-1365 Såggölen, 50 m O om Pelarne 6386455 1497355 50 Noterad 1979-01-01
Vim-1366 Uvekärr Vimmerby 6385455 1501955 100 Noterad 2001-01-01
Vim-1367 Fagerdal, 200 m SV om Rumskulla 6401555 1487055 50 Ej återfunnen 2001-01-01
Väs-1800 Vassbäck, 100 m SV om Västralund Gladhammar 6400755 1548255 100 Ej återfunnen 2013-01-01

 

Slåttergubbe Arnica montana följs på 46 växtplatser och det finns ganska aktuella uppgifter från samtliga. Sannolikt finss slåttergubbe på betydligt fler platser. Ange antalet skott = bladrosetter och som kommentar gärna antalet blomstjälkar.

IdLokalAntal Datum
Emm-1163 Brinkabo, Vissefjärda3000 skott 2015-06-28
Emm-1165 Tomeshult 375 m SSO om den sydligaste gården, Algutsboda140 plantor 2015-08-23
Emm-1166 Tomeshult 325 m SSO om den sydligaste gården, Algutsboda43 plantor 2015-08-23
Emm-1167 Tomeshult 300 m Ö om den sydligaste gården, Algutsboda28 plantor 2015-08-23
Emm-1168 Tomeshult 375 m ONO om den sydligaste gården, Algutsboda45 plantor 2015-08-23
Emm-1169 Tomeshult 300 m ONO om den sydligaste gården, Algutsboda62 plantor 2015-08-23
Emm-1173 Tomeshult, N om väg 25, Algutsboda135 plantor 2015-06-27
Emm-1174 Buemåla 400 m SV, Vissefjärda20 plantor 2015-06-28
Emm-1180 Buemåla 300 m SV, Vissefjärda200 plantor 2015-06-28
Emm-1183 Buemåla 500 m SV (2), Vissefjärda1 m² 2015-06-28
Emm-1185 S Stångsmåla ca 150 m Ö (1), Vissefjärda15 plantor 2015-06-28
Emm-1187 Strängsmåla, kraftledningsgatan S om (1), Långasjö10 plantor 2015-06-28
Emm-1192 Duvemåla 600 m N Ubbemålasjöns N-spets (2), Algutsboda2 plantor 2015-06-28
Emm-1194 Duvemåla 550 m N-NNV Ubbemålasjöns N-spets (2), Algutsboda16 plantor 2015-06-28
Hul-1636 Odensås, nära vägen mot Ävlingebo, Tveta600 skott 2022-07-05
Hul-1637 Virserums station, ca 600 m SSV om, Virserum875 skott 2022-07-04
Hul-1638 Brobäck, SSO, Virserum300 skott 2022-07-22
Hul-1639 Brobäck, SO (1), Virserum750 skott 2022-07-22
Hul-1663 Hästmossen, 100 m NO, Tveta110 skott 2022-07-05
Hul-1672 Lundens naturreservat, Målilla56 skott 2022-07-22
Hul-1673 Duvebo, Tveta65 skott 2022-07-05
Hul-1674 Nylund, VirserumEj återfunnen 2022-07-05
Hul-1675 Hyggelsbo, Målilla200 skott 2022-07-04
Hul-1676 Mossebo (4), Mörlunda18 skott 2022-07-04
Hul-1677 Mossebo, syd, Mörlunda18 skott 2022-07-04
Hul-1678 Adolfslund (2), Mörlunda88 skott 2022-07-04
Hul-1681 Puttlan, 150 m syd, Järeda840 skott 2022-07-05
Hul-1682 Snöversnäs, SO 180 m, Vena1 skott 2019-07-15
Hul-1683 Snöversnäs, NO 200 m, Vena300 skott 2020-06-24
Hul-1684 Klövdala 3, Järeda133 skott 2022-07-05
Hul-1685 Skogslund, NV 400 m, Virserum7 skott 2022-06-16
Hög-1275 Horvan, Fågelfors10 plantor 2016-07-12
Hög-1277 Sandhorvan, Högsby65 skott 2019-09-19
Nyb-1384 Madesjö-Gränö, betesmark N om gårdarna, Madesjö224 plantor 2016-08-21
Osk-1781 Krösås, O om (1), Kristdala32 skott 2019-07-15
Osk-1807 Hycklinge hage, Berget, Döderhult70 skott 2020-07-13
Osk-1808 Fallebosjön, syd (1), Kristdala11 plantor 2015-07-15
Osk-1811 Hagen, NO, Kristdala12 plantor 2015-07-15
Osk-1818 Äshult, syd, Döderhult49 skott 2019-07-10
Osk-1819 Äshult, NO, Döderhult55 skott 2019-07-11
Osk-1828 Bjälebo våtmark, utsiktsberget i SV, Kristdala18 skott 2021-07-24
Osk-1833 Nybygget, SO, Kristdala20 plantor 2021-07-24
Osk-1837 Ingebo, SV, Döderhult65 skott 2017-08-02
Osk-1838 Aspemåla, nord, Döderhult37 skott 2017-08-02
Tor-1358 Törnemåla S 1, Gullabo60 skott 2019-06-16
Tor-1359 Törnemåla S 2, Gullabo128 skott 2019-06-16

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2023-03-24