Biologiska museet i Oskarshamn    

Besöksmål

 

Det finns många intressanta besöksmål inom kommunen. En del, t ex naturreservaten, är välkända och för dem finns mer eller mindre lättillgängliga beskrivningar. För andra värdefulla områden saknas dock beskrivningar och här vill Biologiska sällskapet fylla en lucka genom att tillhandahålla en samling naturguider.

SocknarUnder rubriken besöksmål kommer vi att samla beskrivningar över ett antal naturområden inom kommunen. I beskrivningarna finns information om hur man tar sig dit, områdets geologi, vegetation, djurliv etc.

Naturbeskrivningarna har grupperats geografiskt under rubrikerna Oskarshamn, Döderhult, Kristdala och Misterhult, i stort sett motsvarande de tidigare församlingsgränserna.

I boken "Floran i Oskarshamn kommun" finns ytterligare ett stort antal områden beskrivna. En del av dessa beskrivningar kommer att bearbetas och läggas in här.

 

I beskrivningarna anges områdenas kartlägen med beteckningen på det ekonomiska kartblad de faller inom. Dessa beteckningar på 5 × 5 km stora rutor finns också i marginalen på de fram till år 2008 saluhållna topografiska kartorna. I de flesta fall preciseras läget ytterligare till 1 km-ruta, där rutan längst i sydväst betecknas a0, den längst i nordost e4.

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26