Biologiska museet i Oskarshamn    

Kallkällor

En källa (kallkälla) är ett koncentrerat utflöde av grundvatten ur jord eller berg. Vanligen bildas en liten vattensamling med avrinning.

Utflödet kan förekomma i en enda eller i flera punkter. Ofta är det svårt att se själva vattenutflödet. Ibland ser man först nedströms källan att denna flödar. Utflödet kan ske antingen på markytan eller i vatten, till exempel under vattenytan i en sjö, i ett vattendrag eller i havet.

Källans mest framträdande del är ofta en liten vattensamling i en grop i marken, som kan vara skapad av det utflödande vattnets erosion. I källor som utnyttjats som vattentäkter har gropen ofta fördjupats till en brunn eller byggts ut till en damm.

En källa flödar under en stor del av året. Tillfälliga flöden, t ex i sprick- eller grottmynningar i karstområden till följd av intensiva regn eller kraftig snösmältning, räknas sålunda inte som källor.

Läs mer om kallkällor hos källakademien Öppnas i nytt fönster. År 2015 publicerade källakademien en skrift om källor i Småland och på Öland. Avsnittet för vårt län kan läsas på länssyrelsernas webbsidor.

Vår inventering

Källkarta

Under hösten 2008 inledde Biologiska Sällskapet en kartering av kallkällor. Dessa återfinns ofta inom områden med högt naturvärde, vilket ytterligare förstärks av källan och de organismer som återfinns kring den.

Vi har för närvarande kännedom om ett sjuttiotal källor inom kommunen, varav dock många på grund av bebyggelse förstörts eller sinat. Det verkliga antalet är säkerligen väsentligt större och vi tar tacksamt emot uppgifter.


De källor vi känner till finns inlagda på vidstående översiktskarta.
Mer detaljerad information samt bilder på de källor vi undersökt finns på kartsidan.Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2017-04-15