Biologiska museet i Oskarshamn    

Djurvärlden

 

 

Biologiska sällskapet har bland annat anordnat fjärilsexkursioner och i samband med dem tagit fram en förteckning över dagfjärilar, kända från Oskarshamns kommun. Till förteckningen Traktens fjärilar har fogats fotografier över de flesta av våra arter. Bilderna har i samtliga fall tagits inom kommunen.

  Fjäril

Bastardsvärmare är en insektsfamilj vars medlemmar är bjärt färgade och därför lätt tilldrar sig uppmärksamheten. De förekommer på olika typer av öppna, blomrika marker. Larverna utvecklas på växter, specifika för de olika svärmararterna. De fullbildade fjärilarna besöker olika blomväxter och ses till exempel ofta på åkervädd. Vi visar bilder på de flesta av de arter som förekommer hos oss.

  Svärmare

Fågelvärden. För närmare information hänvisar vi till Oskarshamnsbygdens Fågelklubb Öppnas i nytt fönster.

Biologiska museet har en stor fågelsamling och hälsar besökare välkomna att bese den. Läs mer om dem under rubriken Samlingar.

  Örn

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2017-01-03