Biologiska museet i Oskarshamn    

Växter

Vid Biologiska museet svarar växtsamlingen, herbariet, för det största antalet föremål och är utan tvekan den del som har högst vetenskapligt värde.

Herbarium OHN. Under denna rubrik beskrivs hur samlingarna är uppordnade, deras ursprung och hur man hittar i samlingarna. Här finns också en förteckning över ingående exsiccatverk. Samlingen av gallbildningar, som förvaras separat och ordnade efter värdväxt finns också katalogiserad här.

Databaser. I detta avsnitt kan man hämta närmare uppgifter om föremålen. Här finns en sammanfattning av antalet objekt från olika regioner och insamlingarnas fördelning per decennium. Artkatalogen visar vilka taxa som finns representerade i herbariet. Sökfunktionen ger möjlighet att hämta all registrerad information för objekten samt visa fyndplatserna på karta.
Hyllor Efter inflyttning i nya lokaler 2014 förvaras huvuddelen av kärlväxterna i det kompaktarkiv som syns på bilden. Ormbunksväxter, gymnospermer och några specialsamlingar är inhysta i traditionella herbarieskåp.

Alger, mossor, lavar och svampar inryms nu i vårt äldre kompaktarkiv, som flyttats över från förra lokalen.

Med nya lokaler och mer utrymmeseffektiv inredning räknar vi med att kunna inrymma ytterligare minst 100 000 herbarieark.

Vi har numera gott om plats för det interna arbetet med herbariet och det finns också utrymme avsatt för gäster som vill konsultera samlingarna. Välkommen att kontakta oss före besök!

 

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2017-01-01