Biologiska museet i Oskarshamn    

Kulturminnen

Bro
På följande sidor presenterar vi några några kulturminnen, vilka utgör markanta blickfång i landskapet. Ämnet är stort och vi begränsar oss till föremål och anläggningar från historisk tid och i synnerhet till dem som stammar från de senaste två till tre århundrandena.


Milstolpar och vägmärken

Längs de äldre, viktigare färdevägarna placerades milstolpar vid var fjärdingsväg. Ända in på 1900-talade svarade markägare för vägunderhållet och deras ansvarssträckor brukade märkas ut med stenar.

  Sida milstolpar  
 

Broar

En dokumentation av främst äldre broar över vattendrag, från de över stora åar till små bäckar. Dessutom tar vi med några gångbroar samt exempel på objekt som i sen tid ersatts med cement- eller plåttrummor.

  Sida broar  

Gränsmarkeringar

För att markera ägogränser har ofta stenar använts, särskilt där gränsen ändrar riktning. Där gränserna mellan flera ägor möts finns ofta större rösen eller block.

  Sida gränsmärken  
 

Hägnader

Här visar vi exempel på olika stenmurar. Detta avsnitt är under konstruktion och innehåller ännu bara några få bilder.

  Sida hägnader  

Odlingsrösen

Odlingsrösen är de stensamlingar som bildats av måttligt stora stenar som plockats bort ur odlad mark. Oftast har de lagts på befintliga större blocksamlingar eller på hällar.

  Sida odlingsrösen  
 

Flyttblock

Kring många större flyttblock har olika berättelser och traditioner fäst sig och dessa block har nästan alltid fått egna namn.

Alléer

Här finns dokumentation kring ett antal alléer inom Oskarshamns kommun, de flesta inom centralorten.

  Sida alléer  
 

Kvarnar

Här finns bilder och beskrivningar av ett urval av traktens kvarnar och vattensågar.

  Sida kvarnar  
 

Kuriosa

Under rubriken Kuriosa har vi samlat beskriviningar av några udda objekt, mest med anknytning till stenriket.

  Sida kuriosa  
   

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2021-11-04