Biologiska museet i Oskarshamn    

Backklöver – årets växt 2024

 

KalninisDobilas

Backklöver Trifolium montanum har av Svenska botaniska föreningen utsetts till årets växt 2024.

Backklöver växer torrt, gärna på sandigt underlag. Den har en kraftig, förvedad och oftast förgrenad jordstam som avlsutas med bladrosetter. Under dem finner man märken efter tidigare års bladrosetter, vilket visar att plantorna kan nå en beaktansvärd ålder.

De rikaste förekomsterna finns därför längs våra åsar. Som många andra arter kräver backklöver öppen mark och minskar därför starkt i takt med igenväxning. De ganska hårda och torra skotten lär inte vara särskilt attraktiva för betesdjur, vilket kan förklara att arten varit särskilt framgångsrik på naturbetesmark.


 

Förekomst inom mellanlänet (Högsby, Mönsterås och Oskarshamns kommuner)

Från östra Småland finns ett avsevärt antal fynd. De flesta är från tiden före år 2000 och har tillkommit i samband med inventeringen av Smålands flora.

Rapporterade fynd av backklöver på artportalen. Sammanställning av uppgifter från herbariesamlingar och artportalen samt egna noteringar.

Kommun 1976–1999 2000–2023
Högsby 7 2
Mönsterås 4 0
Oskarshamn 9 1

 

Nedan finns länkar till artportalens fynduppgifter från de tre kommunerna:
Högsby kommun öppnas i nytt fönster
Mönsterås kommun öppnas i nytt fönster
Oskarshamns kommun öppnas i nytt fönster


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2024-01-08