Biologiska museet i Oskarshamn    

Djursamlingar

Fågel

Fåglar

Fågelsamlingen omfattar närmare 400 exemplar och har ursprungligen tillhört läroverket i Oskarshamn. De flesta fåglarna kommer från 1800-talets mitt och bland dem möter man arter som då häckade i Sverige, t ex stortrapp och svart stork. Förutom svenska fåglar finns ett antal arter från andra världsdelar. En äggsamling, som också tillhört läroverket omfattar 290 exemplar. Samtliga daterade ägg är insamlade från perioden 1832–1867.

Däggdjur

Även däggdjuren har till största delen tillhört läroverket i Oskarshamn. En stor del av dem har emellertid gått till spillo innan de omhändertogs av Biologiska museet. De få preparat som återstår finns katalogiserades på sidan "Däggdjur".

Evertebrater

Samlingen av evertebrater består till största delen av mollusker och insekter. Bland de senare utgör fjärilarna den största delen. Huvudparten av insekterna har registrerats och en preliminär katalog finns på evertebratsidorna. I den katalogen ingår även insekter, samlade av Sune Lindholm och förvarade vid Naturum i Hycklinge. På evertebratsidorna finns också en katalog över mollusker. Foton av traktens dagfjärilar och svärmare kan man nå från avsnittet Djurvärlden.

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2017-01-03