Biologiska museet i Oskarshamn    

Biologiska sällskapets program 2023

 

28 december, torsdag - Museivisning

Visning av Biologiska museet. Samling vid Biologiska museets entré, Gyllings väg 9, 13:00.


Nästa program sänds ut efter årsskiftet. Några preliminära arrangemang år 2024 nedan:

20 februari, tisdag - Årsmöte

Biologiska sällskapets årsmöte. Efter årsmötesförhandlingarna: Flora i förändring. Vi visar bilder och berättar. Kaffe serveras!. Biologiska museet, Gyllings väg 9. 13:00.

22 februari, torsdag - Museivisning

Guidad visning av museets fågelsamling, särskilt avsedd för vinterlovslediga ungdomar. Samling vid Biologiska museets entré Gyllings väg 9. 13:00.


Följande utflykter är särskilt beroende av väder och vegetationens utveckling. Exakt tidpunkt för dem kommer att annonseras först nägon vecka förut.

Maj. Segersgärde naturreservat vid Västervik. Vi räknar med att se mängder av lundvårlök samt Adam och Eva.

Juli. Slåtterfibbla är en starkt minskande art och en ansvarsart enligt EU-direktiv. Den har tidigare varit vanlig i Bråbygden och vi försöker dokumentera nuläget inom detta område.Annonserade aktiviteter kan behöva ändras och nya kan tillkomma. Håll därför uppsikt på denna nätplats.
Vill du få meddelanden med e-post om nya eller ändrade programpunkter kan du anmäla dig till vår


Kontaktpersoner:
Åke Rühling 070-606 8621, Vidar Aldorsson 072-940 4890, Christer Ek 070-287 1527.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2022-09-03