Biologiska museet i Oskarshamn    

Alléer

 

Vi har beskrivit ett urval alléer inom Oskarshamns kommun, vilka finns redovisade på en karta. Närmare beskrivningar och fotografier nås från en kommunkarta.

Alléer utgör ett värdefullt inslag i både stadsbild och landskap, dels om kulturminnen, dels som refugier för många arter. Dessutom ger de lä och skugga samt verkar genom transpirationen temperatursänkande i stadsmiljö.

 

Definitioner av begreppet allé
Miljöbalken: Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort väg, eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden skall till övervägande delen utgöras av vuxna träd.
Jordbruksverket: Anläggning av minst 7 träd ursprungligen planterade längs en väg. Anläggningen kan vara enkel eller dubbelsidig.
Vägverket: Allér längs statlig väg ligger under statens förvaltning. Alléer som omfattas av EU-stöd skall bestå av minst 7 träd. Allén skall ha funnits på plats sedan 1940. Ersättningsträd skall planteras senast året efter det trädet utgått.

 

  Till kommunkartan  


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2021-10-30