Biologiska museet i Oskarshamn    

Fenologi – säsongens iakttagelser

Nedan visar vi startdatum för de arter och fenologiska faser som registrerats under år 2020.

Uppgifterna visas i två tabeller; den första ordnad kronologiskt, den senare artvis.

feno
Datum Art Fas
2020-01-20Hassel 3Blomning
2020-01-22Hassel 1Blomning
2020-01-24Hassel 2Blomning
2020-03-02Klibbal 1Blomning
2020-03-08Klibbal 3Blomning
2020-03-10Klibbal 2Blomning
2020-03-30Sälg 5Blomning
2020-04-15Lönn 2Blomning
 Klibbal 1Lövsprickning
2020-04-16Lönn 1Blomning
 Vårtbjörk 2Lövsprickning
 Hassel 3Lövsprickning
2020-04-17Klibbal 3Lövsprickning
 HäggLövsprickning
2020-04-20Lönn 3Blomning
 Klibbal 2Lövsprickning
 Vårtbjörk 1Lövsprickning
 Vårtbjörk 2Blomning
 Vårtbjörk 3Blomning
2020-04-22Vårtbjörk 1Blomning
 Sötkörsbär 1Blomning
2020-04-23Hassel 2Lövsprickning
2020-04-24Vårtbjörk 3Lövsprickning
 Hassel 1Lövsprickning
2020-04-26Sötkörsbär 2Blomning
2020-04-28Rönn 1Lövsprickning
2020-04-29AlmLövsprickning
2020-04-30Bok 2Lövsprickning
2020-05-04HäggBlomning
2020-05-06Ek 1Lövsprickning
2020-05-11Asp 2Lövsprickning
 Asp 3Lövsprickning
2020-05-22Asp 1Lövsprickning
2020-05-24MidsommarblomsterBlomning
 Tjärblomster 1Blomning
2020-05-25Lind 1Lövsprickning
2020-05-28Ask 1Lövsprickning
2020-06-17ÄlggräsBlomning
2020-10-01HäggHöstlövsfärgning
2020-10-10Ask 1Höstlövsfärgning
 Sälg 5Höstlövsfärgning
 Rönn 1Höstlövsfärgning
2020-10-12Lönn 3Höstlövsfärgning
 Vårtbjörk 3Höstlövsfärgning
 Asp 3Höstlövsfärgning
2020-10-14Lönn 1Höstlövsfärgning
 Lönn 2Höstlövsfärgning
 Vårtbjörk 1Höstlövsfärgning
 Asp 2Höstlövsfärgning
 Lind 1Höstlövsfärgning
2020-10-16Sötkörsbär 2Höstlövsfärgning
2020-10-17Hassel 2Höstlövsfärgning
2020-10-18Vårtbjörk 2Höstlövsfärgning
 Hassel 3Höstlövsfärgning
 Sötkörsbär 1Höstlövsfärgning
2020-10-21Vårtbjörk 3Lövfällning
 Hassel 1Höstlövsfärgning
 Ek 1Höstlövsfärgning
2020-10-22Vårtbjörk 1Lövfällning
 Bok 2Höstlövsfärgning
 Asp 1Höstlövsfärgning
 AlmHöstlövsfärgning
2020-10-23Asp 2Lövfällning
 Asp 3Lövfällning
2020-10-28Asp 1Lövfällning
2020-10-29Vårtbjörk 2Lövfällning
2020-11-02Klibbal 3Lövfällning
2020-11-03Klibbal 2Lövfällning
2020-11-04Klibbal 1Lövfällning

Data från 2020-11-04.

 

ObjektArtFasStart
Acer pla 1LönnBlomning2020-04-16
  Höstlövsfärgning2020-10-14
Acer pla 2LönnBlomning2020-04-15
  Höstlövsfärgning2020-10-14
Acer pla 3LönnBlomning2020-04-20
  Höstlövsfärgning2020-10-12
Alnu glu 1KlibbalBlomning2020-03-02
  Lövsprickning2020-04-15
  Lövfällning2020-11-04
Alnu glu 2KlibbalBlomning2020-03-10
  Lövsprickning2020-04-20
  Lövfällning2020-11-03
Alnu glu 3KlibbalBlomning2020-03-08
  Lövsprickning2020-04-17
  Lövfällning2020-11-02
Betu pen 1VårtbjörkLövsprickning2020-04-20
  Blomning2020-04-22
  Höstlövsfärgning2020-10-14
  Lövfällning2020-10-22
Betu pen 2VårtbjörkLövsprickning2020-04-16
  Blomning2020-04-20
  Höstlövsfärgning2020-10-18
  Lövfällning2020-10-29
Betu pen 3VårtbjörkBlomning2020-04-20
  Lövsprickning2020-04-24
  Höstlövsfärgning2020-10-12
  Lövfällning2020-10-21
Cory ave 1HasselBlomning2020-01-22
  Lövsprickning2020-04-24
  Höstlövsfärgning2020-10-21
Cory ave 2HasselBlomning2020-01-24
  Lövsprickning2020-04-23
  Höstlövsfärgning2020-10-17
Cory ave 3HasselBlomning2020-01-20
  Lövsprickning2020-04-16
  Höstlövsfärgning2020-10-18
Fagu syl 2BokLövsprickning2020-04-30
  Höstlövsfärgning2020-10-22
Fili ulmÄlggräsBlomning2020-06-17
Frax exc 1AskLövsprickning2020-05-28
  Höstlövsfärgning2020-10-10
Gera sylMidsommarblomsterBlomning2020-05-24
Popu tra 1AspLövsprickning2020-05-22
  Höstlövsfärgning2020-10-22
  Lövfällning2020-10-28
Popu tra 2AspLövsprickning2020-05-11
  Höstlövsfärgning2020-10-14
  Lövfällning2020-10-23
Popu tra 3AspLövsprickning2020-05-11
  Höstlövsfärgning2020-10-12
  Lövfällning2020-10-23
Prun avi 1SötkörsbärBlomning2020-04-22
  Höstlövsfärgning2020-10-18
Prun avi 2SötkörsbärBlomning2020-04-26
  Höstlövsfärgning2020-10-16
Prun padHäggLövsprickning2020-04-17
  Blomning2020-05-04
  Höstlövsfärgning2020-10-01
Quer rob 1EkLövsprickning2020-05-06
  Höstlövsfärgning2020-10-21
Sali cap 5SälgBlomning2020-03-30
  Höstlövsfärgning2020-10-10
Sorb auc 1RönnLövsprickning2020-04-28
  Höstlövsfärgning2020-10-10
Tili cor 1LindLövsprickning2020-05-25
  Höstlövsfärgning2020-10-14
Ulmu glaAlmLövsprickning2020-04-29
  Höstlövsfärgning2020-10-22
Visc vul 1TjärblomsterBlomning2020-05-24

Data från 2020-11-04.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2020-11-04