Biologiska museet i Oskarshamn    

Stensjö by

 

byn

Stensjö by ligger cirka 1 mil norr om Oskarshamn. Byn och kringliggande område är ett kulturreservat, ägt och förvaltat av Kungl. Vitterhetsakademien.

En beskrivning över Stensjö by och dess odlingslandskap, skriven av Christer Ek, kan läsas här öppnas i nytt fönster.

Ett galleri med äldre bilder från Stensjö kommer att infogas senare i år.

Litteratur

Gustawsson, K. A. & Kvarning, L.-Å. 1976. Stensjö by. Ett levande kulturminne. Almqvist & Wiksell International.

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2018-03-22