Biologiska museet i Oskarshamn    

Södra Vånevik

 

 

En planerad bebyggelse inom ett strandnära område i Södra Vånevik har givit anledning att dokumentera de naturvärden som finns där.

Undersökningarna har gjorts huvudsakligen inom ett centralt område, "Våneviks gammelskog", vars avgränsning visas på kartan Polygon1 Vånevik. På initiativ av Oskarshamns kommun har vi genomfört en växtinventering inom ett något vidare område, vilket visas på kartan Polygon2 Vånevik.

Fynd av rödlistade svamparter plus några andra svampar och kärlväxter av intresse finns på kartan Vånevik - biota.

Växter som påträffats finns förtecknade i listor för det centrala delområdet samt för hela inventeringsområdet. Undersökningen har gjorts inom en begränsad tid sommaren 2015 och kan därför inte göra anspråk på fullständighet. Detta gäller speciellt för tidigt blommande och snart bortvissnande arter.

Mångsidig information om exploateringsplaner, natur- och kulturvärden i Södra Vånevik finns på webbplatsen Våneviks gammelskog Öppnas i nytt fönster.

 

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-25