Biologiska museet i Oskarshamn    

Kvarnar och vattensågar

 

I äldre tider utnyttjades vattenkraften flitigt för att driva mjölkvarnar, sågar, benstampar etc. Vanligast var mjölkvarnarna och även i helt små bäckar, där vattenflödet bara var tillräckligt under en kort tid av året, fanns små skvaltkvarnar. Vindkraften utnyttjades däremot inte i så stor utsträckning i våra trakter, och bara några få väderkvarnar är kända härifrån.

 

Bilder och beskrivningar

De objekt vi känner till finns inlagda på en karta, och därifrån kommer man vidare till beskrivningar och bilder.

 

 

Här finns litteraturhänvisningar i ämnet.

 

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2019-02-10