Biologiska museet i Oskarshamn    

Floran i Oskarshamns kommun

 

Allmän artdel

Geum his

 

Artdelen finns nu i en försöksversion, som omfattar kärlkryptogamer och barrträd. De förteckningar över aktuella fynd som lämnas har hämtats ur olika databaser och lokaluppgiftens formulering följer källan oförändrad. Endast en uppgift per kilometerruta i rikets nät lämnas, och i regel är det den senaste uppgiften som anförs. Lokalkoordinaterna avser rikets nät (RT 90) och anges i formatet Linreg (närmare beskrivning finns i artdelen)..

Arterna är ordnade alfabetiskt inom respektive familj. En sökfunktion för artnamnen kommer senare att tillfogas. Tills vidare kan man utnyttja den som är inbyggd i webläsarna (Ctrl-F).

 

Floristiska uppgifter finns också i bland annat avsnitten Florafrndringar, Växtnytt och Orkidéinventering.

 

Beskrivning av traktens vegetationstyper finns i sektionen Oskarshamnsnatur, där också den floristiska utforskningen behandlas.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26