Biologiska museet i Oskarshamn    

Dokumentarkiv

I dokumentarkivet finns material som tagits fram av Biologiska Sällskapet, som exkursionshandledningar, naturbeskrivningar, växtbeskrivningar samt tidigare publicerade "Månadens växt" och "Månadens tema".

 

PDF Sällskapets stadgar
PDF Senste årsberättelse
PDF Senaste årsmötesprotokoll
wPDF Biologiska Sällskapets folder
PDF Boerstånds - Senecio inaequidens

Remisser och utredningar

De remisser och andra ärenden, som sällskapet varit engagerat i, åtföljs i regel av ett omfattande underlagsmaterial. Detta är arkiverat under ärendenummer. Ärenden som är knutna till geografiska områden visas på en karta som nås med länken ovan.

 

Månadens växt   Månadens tema
- - -   2009 januari Kallkällor
- - -   2009 februari Vinterståndare
2008 mars Vintergäcksiris 2009 mars Stora träd
2008 april Blåstjärnor 2009 april Fenologi
2008 maj Grå småfingerört 2009 maj Fallebo gård
2008 juni Ryssgubbe 2009 juni Floraväktare
2008 juli Vresros 2009 juli Dagfjärilar
2008 augusti Boerstånds 2009 augusti Gallbildningar
2008 september Oskarshamnsbjörnbär 2009 september Torpväxter
2008 oktober Spärroxbär 2009 oktober Mineral och bergarter
2008 november Sandvita 2009 november Orkidéer i trångmål
2008 december Ask 2009 december Växtvärlden 2009

 

Biologiska sällskapets remissvar och andra yttranden, ordnade kronologiskt

2023-12-10 xxx Detaljplan Döderhults kyrkogård
2023-10-07 xxx Detaljplan Hjortlyckestigen
2023-08-26 xxx Naturreservat Tjustgöl
2023-05-12 xxx Detaljplan Lyckeberg
2023-05-12 xxx Detaljplan Ernemar
2023-05-12 xxx Detaljplan Bergåsa
2023-04-13 xxx Detaljplan Västra kyrkogården
2022-11-06 xxx Detaljplan Södra vägen
2021-11-21 xxx Detaljplan Västra kyrkogården
2021-10-12 xxx Detaljplan Kvastmossens logistik och företagspark 2021
2021-10-06 xxx Detaljplan Snickeriet 2021
2021-10-06 xxx Detaljplan Uddegatan
2021-07-14 xxx Detaljplan Långelid
2020-10-14 xxx Detaljplan Dragskär
2020-10-14 xxx Detaljplan Kristineäng
2020-08-26 xxx Detaljplan Döderhult DA 1
2020-08-26 xxx Detaljplan Döderhult DA 2
2020-08-26 xxx Detaljplan Nitaregatan
2020-06-16 xxx Detaljplan Kristineberg, Östersjövägen
2020-01-31 xxx Detaljplan Döderhults kyrkotrakt
2020-01-13 xxx Detaljplan Glabo 1:45, Saltvik
2019-11-28 xxx Detaljplan Kristineberg 1:2
2019-11-11 xxx Detaljplan Snickeriet 20
2019-11-11 xxx Detaljplan Glabo 1:45
2019-09-16 xxx Utvidgning av naturreservatet Emsfors-Karlshammar
2019-09-01 Detaljplan Stångehamn 1:6
2019-09-01 Detaljplan Snickeriet
2019-08-29 Detaljplan Döderhult, förskola
2019-06-19 Detaljplan Kristineberg 1:2
2019-04-09 xxx Detaljplan Slottsgatan
2018-04-05 Samråd kraftledning Hagaberg–Köksmåla
2018-02-13 Detaljplan Kvastmossens kombiterminal och företagspark
2018-01-16 Översiktplan Oskarshamns kommun 2050
2017-11-03 Detaljplan Fallebo
2017-03-08 Detaljplan Kikebogatan
2016-11-30 PDF Detaljplan Slottsgatan
2016-11-10 PDF Detaljplan Östra Storskogen
2016-09-24 xxx Detaljplan för Emmekalv 4:309
2016-09-24 xxx Detaljplan för Emmekalv 4:298
2016-09-24 PDF Kraftledning, passage mellan Hagaberg och Baggetorpskvarn
2016-08-31 PDF Detaljplan för POD, Kristdala
2016-06-16 PDF Alternativa sträckningar för planerad 400 kV luftledning vid Rudalund
2016-05-03 PDF Utvidgning samt skötselplan för naturreservatet Humlenäs
2016-04-21 PDF Skötselplan för naturreservatet Storö
2016-01-12 PDF Detaljplan för Emmekalv 4:309
2015-12-30 PDF Detaljplan för del av Kristineberg 1:1, Gölkärret
2015-11-15 PDF Detaljplan för Färjeterminalen
2015-11-11 PDF Planprogram för södra infarten
2015-10-14 PDF Detaljplan för Sävstaholm 10 m. fl. fastigheter
2015-06-04 PDF Detaljplan för Saltviks hamn – kompletterande upplysningar
2015-05-31 xxx Detaljplan för Saltviks hamn
2015-05-06 PDF Detaljplan för Oskarshamn 3:1 m. fl. fastigheter
2015-05-05 PDF Detaljplan för Blåmesen
2015-01-10 xxx Detaljplan för Blåmesen
2014-11-30 PDF Detaljplan för Oskarshamn 3:1 m. fl. fastigheter
2014-11-16 xxx Detaljplan för Blåbäret 11
2014-08-22 PDF Detaljplan för Ängsknarren 2 och del av Oskarshamn 3:2
2014-07-29 PDF Bildande av naturreservatet Emsfors-Karlshammar
2014-06-17 PDF Detaljplan för Sidensvansen 4 och del av Oskarshamn 3:3, Kikeboskolan
2014-05-05 PDF Detaljplan för Blåbäret 11
2013-12-15 PDF Detaljplan för Figeholm 3:1
2013-12-13 xxx Detajlplan för Oskarshamn 3:3, Gyllings väg
2013-09-12 xxx Utbyggnadsförslag 400 kV kraftledning, sträckan station Misterhult-Blomsterhult
2013-09-06 PDF Detaljplan för Hälsocentral Kristineberg
2013-08-06 PDF Flytt av kraftledning Ekhyddan–Nybro, delsträckan Ekhyddan–Lämmedal
2013-06-25 PDF Detaljplan för Gunnarsö Semesterby
2013-03-26 txt Detaljplan för Misterhult 4:5
2013-03-19 PDF Detalplan för Blåmesen 13 m. fl. fastigheter
2013-02-20 xxx Bildande av naturreservatet Rudalund
2013-02-08 PDF Fördjupad översiktsplan Oskarshamns stad
2013-01-09 PDF Flytt av kraftledning Ekhyddan–Nybro, delsträckan Ekhyddan–Lämmedal
2013-01-09 xxx Planerad 400 kV kraftledning Ekhyddan–Barkeryd, utbyggnadsförslag
2012-12-12 PDF Detaljplan för Hägnad 1:18
2012-12-12 PDF Detaljplan för handelsplats Snickeriet
2012-08-04 PDF Detaljplan för handelsplats Fredriksberg
2012-07-19 PDF Bildande av naturreservatet Lämmedal
2012-03-28 PDF Planerad stamnätsförbindelse mellan Gotland och fastlandet
2012-03-01 PDF Fördjupad detaljplan över Oskarshamns stad
2011-09-06 PDF Förstudie kollektivtrafikanläggning vid Påskallavik
2011-06-03 PDF Detaljplan för Påskallaviks skola m. fl. fastigheter
2011-03-29 PDF Naturreservatet Misterhults skärgård, ändringar
2011-01-02 PDF Bildande av naturreservatet Maren
2010-11-24 PDF Bildande av naturreservatet Blomsfors
2010-11-24 xxx Bildande av naturreservatet Norra Göten
2010-11-17 PDF Bildande av naturreservatet Mörtfors
2010-11-05 PDF Bildande av naturreservatet Späckemåla
2010-11-05 PDF Detaljplan för Havslätt, Udden
2010-10-25 PDF Bildande av naturreservatet Köksmåla
2010-10-25 PDF Bildande av naturreservatet Stamsjövägen
2010-09-21 PDF Förstudie avseende ny 400 kV ledning Ekhyddan–Barkeryd
2010-09-14 xxx Bildande av naturreservatet Ölvedal
2010-09-09 PDF Detaljplan för del av Kolberga 2:4 m. fl. fastigheter
2010-08-12 xxx Utvidgning av naturreservatet Krokshult
2010-04-28 xxx Bildande av naturreservatet Fagereke
2010-04-28 xxx Bildande av naturreservatet Sjöboviken
2010-03-30 PDF Detaljplan för del av fastigheten Sörvik 4:36 m. fl., Sörbo
2010-03-29 xxx Bildande av naturreservatet Bockemålen
2009-11-22 xxx Översiktsplan över Bråbygden
2009-11-22 PDF Detaljplaneprogram för Kolberga 2:69
2009-11-22 PDF Detaljplaneprogram för Kristineberg 1:2
2009-08-05 PDF Detaljplaneprogram för Kronoparken
2009-04-15 PDF Detaljplaneprogram för Klämna
     
  xxx = remissen har besvarats utan detaljpåpekanden

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2024-01-31