Biologiska museet i Oskarshamn    

Lilla Saltvik

 

 

Vår dokumentation av natur- och kulturvärden kring Lilla Saltvik initierades av ett planärende "Detaljplan för Saltvks hamn", vilket vi fick under våren 2015 för yttrande. Våra skrivelser finns tillgängliga i vårt dokumentarkiv.

Planområdets avgränsning visas på kartan Polygon Lilla Saltvik.

Vi har gjort en översiktlig inventering av växter inom planområdet och de arter som påträffats finns förtecknade i en lista. Denna gör ej anspråk på att vara fullständig och bland kryptogamer har endast ett ringa antal noterats.

En bildsvit från en exkursion till Lilla Saltvik i maj 2015 finns på vår sida Naturpromenader. Här finns också två bildserier från Uvö, som ligger strax söder om Lilla Saltvik.

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-25