Biologiska museet i Oskarshamn    

Databaser

Alla objekt i herbariet finns registrerade i museets huvuddatabas. Från denna överförs uppgifterna till en presentationsdatabas, som nås från denna nätplats. Databasen på nätet uppdateras i regel så snart 1000 poster tillkommit i huvuddatabasen eller när mer omfattande uppdateringar gjorts.

Under menyvalet Artkataloger kan man se vilka taxa som finns representerade i samlingen samt vilket namnskick som används.

Menyvalet Sök i databas leder till ett formulär, där önskade sökkriterier kan fyllas i. Resultatet av sökningen visas i en tabell och genom att klicka på ett objektnummer i vänsterkolumnen kan man få fram detaljinformation för posten. Fynd från Norden kan, i den mån de är koordinatsatta, presenteras på en översiktskarta över Sverige eller de nordiska länderna. På startsidans övre högra hörn finns en genväg till sökfunktionen.

Under Regionindelning finns information om den geografiska indelning som tillämpas vid herbariet.

Karta över antal objekt per land.

Från följande länder finns mer än 1000 ark i herbariet:

Land Antal
Sverige 274117
Österrike 7785
Norge 6891
Frankrike 2743
Finland 2217
USA 1986
Tyskland 1817
Tjeckien 1806
Danmark 1778
Schweiz 1377
Italien 1288

Från följande svenska landskap finns mer än 5000 ark i herbariet:

Landskap Antal
Småland 89841
Öland 31901
Skåne 31818
Östergötland 17658
Uppland 16129
Västergötland 12372
Halland 9611
Gotland 7849
Jämtland 7175
Södermanland 6244
(Regionstatistiken uppdaterad 2023-12-03)

 

Insamlingarna fördelar sig per decennium, från och med 1800, på följande sätt:

Decennium   Antal
1800 17
1810 21
1820 196
1830 285
1840 809
1850 7999
1860 12167
1870 12471
1880 29395
1890 18299
1900 20507
1910 30667
1920 35943
1930 26498
1940 16534
1950 17413
1960 13180
1970 4960
1980 22642
1990 12017
2000 12234
2010 11168
2020 2513

Från tiden före år 1800 finns 24 objekt.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26