Biologiska museet i Oskarshamn    

Databaser

Alla objekt i herbariet finns registrerade i museets huvuddatabas. Från denna överförs uppgifterna till en presentationsdatabas, som nås från denna nätplats. Databasen på nätet uppdateras i regel så snart 1000 poster tillkommit i huvuddatabasen eller när mer omfattande uppdateringar gjorts.

Under menyvalet Artkataloger kan man se vilka taxa som finns representerade i samlingen samt vilket namnskick som används.

Menyvalet Sök i databas leder till ett formulär, där önskade sökkriterier kan fyllas i. Resultatet av sökningen visas i en tabell och genom att klicka på ett objektnummer i vänsterkolumnen kan man få fram detaljinformation för posten. Fynd från Norden kan, i den mån de är koordinatsatta, presenteras på en översiktskarta över Sverige eller de nordiska länderna. På startsidans övre högra hörn finns en genväg till sökfunktionen.

Under Regionindelning finns information om den geografiska indelning som tillämpas vid herbariet.

Karta över antal objekt per land.

Från följande länder finns mer än 1000 ark i herbariet:

Land Antal
Sverige 260474
Österrike 7749
Norge 6476
Frankrike 2699
Finland 1980
USA 1973
Tjeckien 1742
Tyskland 1680
Danmark 1579
Schweiz 1326
Italien 1256

Från följande svenska landskap finns mer än 5000 ark i herbariet:

Landskap Antal
Småland 87551
Öland 31002
Skåne 30514
Östergötland 16903
Uppland 15330
Västergötland 11314
Halland 9529
Gotland 6791
Jämtland 6370
Södermanland 5966
(Regionstatistiken uppdaterad 2022-11-09)

 

Insamlingarna fördelar sig per decennium, från och med 1800, på följande sätt:

Decennium   Antal
1800 17
1810 21
1820 194
1830 282
1840 805
1850 7986
1860 12125
1870 12418
1880 29293
1890 18078
1900 19329
1910 25646
1920 32650
1930 24215
1940 16045
1950 16938
1960 12871
1970 4917
1980 22501
1990 11977
2000 12197
2010 10960
2020 1484

Från tiden före år 1800 finns 24 objekt.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26