Biologiska museet i Oskarshamn    

Databaser

Alla objekt i herbariet finns registrerade i museets huvuddatabas. Från denna överförs uppgifterna till en presentationsdatabas, som nås från denna nätplats. Databasen på nätet uppdateras i regel så snart 1000 poster tillkommit i huvuddatabasen eller när mer omfattande uppdateringar gjorts.

Under menyvalet Artkataloger kan man se vilka taxa som finns representerade i samlingen samt vilket namnskick som används.

Menyvalet Sök i databas leder till ett formulär, där önskade sökkriterier kan fyllas i. Resultatet av sökningen visas i en tabell och genom att klicka på ett objektnummer i vänsterkolumnen kan man få fram detaljinformation för posten. Fynd från Norden kan, i den mån de är koordinatsatta, presenteras på en översiktskarta över Sverige eller de nordiska länderna. På startsidans övre högra hörn finns en genväg till sökfunktionen.

Under Regionindelning finns information om den geografiska indelning som tillämpas vid herbariet.

Karta över antal objekt per land.

Från följande länder finns mer än 1000 ark i herbariet:

Land Antal
Sverige 264147
Österrike 7764
Norge 6560
Frankrike 2710
Finland 2038
USA 1978
Tjeckien 1756
Tyskland 1710
Danmark 1616
Schweiz 1346
Italien 1264

Från följande svenska landskap finns mer än 5000 ark i herbariet:

Landskap Antal
Småland 88175
Öland 31309
Skåne 30885
Östergötland 17058
Uppland 15505
Västergötland 11619
Halland 9572
Gotland 7040
Jämtland 6556
Södermanland 6099
(Regionstatistiken uppdaterad 2023-03-21)

 

Insamlingarna fördelar sig per decennium, från och med 1800, på följande sätt:

Decennium   Antal
1800 17
1810 21
1820 195
1830 284
1840 805
1850 7991
1860 12135
1870 12425
1880 29321
1890 18142
1900 19605
1910 26840
1920 33608
1930 24706
1940 16228
1950 17023
1960 13007
1970 4926
1980 22510
1990 12013
2000 12208
2010 11065
2020 1864

Från tiden före år 1800 finns 24 objekt.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26