Biologiska museet i Oskarshamn    

Herbarium OHN

Allmänt

Herbariet (växtsamlingen) har den internationella beteckningen OHN. Läs om herbariekoder i Index herbariorum.

Grunden till växtsamlingen utgörs av läroverkets i Oskarshamn herbarium. Efter att ha förvarats hos Döderhults naturskyddsförening överfördes det år 2002 till lokalerna på Björngatan. Därefter har herbarier erhållits från flera andra läroverk: Eksjö, Huskvarna, Kalmar, Tranås, Vetlanda och Värnamo. Många enskilda växtsamlingar har skänkts eller deponerats och från Botaniska museet i Lund har ett omfattande material erhållits. En väsentlig del av det beläggmaterial som tillkommit i samband med projekten Smålands flora och Ölands flora förvaras också här.

I samlingen finns nu (2020-09-17) 277000 objekt. De är fördelade på följande huvudgrupper:

  • Fanerogamer och ormbunksväxter (kärlväxter), 249957 objekt
  • Mossor, 19307 objekt
  • Alger, 414 objekt
  • Lavar, 3651 objekt
  • Svampar, 651 objekt

Databaser

Alla objekt i samlingen är registrerade i en databas, som är åtkomlig från denna nätplats under menyvalet Databaser. Dessutom överförs nya och ändrade uppgifter till Virtuella Herbariet, varifrån data också kan hämtas. Överföringen sker avsiktligt med viss tidsfördröjning och för tillfället finns cirka 270.000 poster överförda.


Datavärdskap

Regionherbariet fungerar också som datavärd för andra växtsamlingar som förvaras hos privatpersoner eller institutioner i Småland. Uppgifter från dessa samlingar kan därigenom hämtas från museets databas. Registrering av uppgifterna har gjorts vid Biologiska museet utom för ENFM och Vvik som själva utfört dataläggningen. De offentliga samlingarna förtecknas nedan.


Beteckning Samling Antal
DNF Döderhults naturskyddsförening 1257
ENFM Emådalens naturskyddsförening, Målilla 8937
FBG Fredriksbergs herrgård, Oskarshamn 20
GRN Gränna museum 90
JM Jönköpings länsmuseum 17831
KLM Kalmar läns museum 2301
Oscar Oscarsgymnasiet, Oskarshamn 135
Stranda Stranda hembygdsförening, Mönsterås 104
Vvik Västerviks läroverk 20156

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2019-11-18