Biologiska museet i Oskarshamn    

Regionindelning och lägesangivelser

Regionindelning

Vi tillämpar en geografisk regionindelning som består av tre led, nämligen land, provins och distrikt. Dessa begrepp har olika innebörd beroende på vilket land som avses. Nedanstående tabell lämnar en översikt för de länder där vi kommit någorlunda långt med bearbetningen. Det är den nuvarande geografiska indelningen som avses. Ett undantag avgörs av Sverige där det traditionella begreppet "socken" motsvarar församling enligt den indelning som gällde 1990.


Innebörden av provins och distrikt i några olika länder


Land Provins Distrikt
Belgien Provins  
Frankrike Region Departement
Italien Region Provins
Norge Fylke Kommun
Portugal Distrikt  
Schweiz Kanton  
Spanien Region  
Sverige Landskap Socken
Tyskland Förbundsstat  
USA State County
Österrike Förbundsstat Bezirk


Världsdelar

Vi tillämpar följande uppdelning i världsdelar, vilken är gängse i botaniska samlingar. Några länder ligger i mer än en världsdel. Ryssland och Turkiet har delar i både Asien och Europa. Övriga undantag framgår av tabellen nedan.


Världsdel Inkluderar
Afrika Jemen, Madeira, Kanarieöarna, Ceuta och Melilla
Antarktis  
Asien Sinai och de östligaste öarna i Grekland
Australien & Oceanien Hawaii
Europa  
Nordamerika Mexiko
Sydamerika Centralamerika utom Mexiko

 

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26