Biologiska museet i Oskarshamn    

Rödlistade arter

I nedanstående tabell förtecknas de arter som ingår i Rödlista 2020 och är bofasta inom länets fastlandsdel. Småarter bland fibblor och maskrosor finns i en separat förteckning.

Regionalt sårbara arter (RS) förtecknas i en särskild lista tillsammans med ej längre rödlistade arter.

Bevakningstyp 1 – 3 anger regelbunden bevakning vart – vart tredje år. Bevakningstyp 0 anger att arten noteras när den påträffas eller utväljs som kampanjart. Lägg noga märka till i vilken enhet mängden skall anges!

Vetenskapliga namn       Svenska namn       Småarter       Ej längre rödlistade eller RS


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2020-04-25