Biologiska museet i Oskarshamn    

Trolldruva – årets växt 2017

actaea 

2024 Backklöver
2023 Kärrspira
2022 Grönpyrola
2021 Tibast
2020 Balsaminer
2019 Tätört
2018 Gullpudra
2017 Trolldruva
2016 Smörbollar
2015 Ögonpyrola
2014 Slåtterblomma
2013 Blåklint
2012 Kattfot
2011 Knärot
2010 Backsippa

 

Svart trolldruva Actaea spicata har av Svenska botaniska föreningen utsetts till årets växt 2017.

I våra trakter är trolldruva inte alltför ovanlig och noterad från åtminstone 50-talet platser i mellanlänet.

Trolldruva växer på skuggig, mullrik, gärna storblockig mark i lövskog. Oftast finns det bara några få exemplar på växtplatsen. Man kan förmoda att trolldruvan missgynnas av det moderna skogsbruket.

Vi tar tacksamt emot uppgifter om växtplatser för trolldruva, både aktuella förekomster och uppgifter platser där den ej längre finns kvar.

 

Förekomst inom Oskarshamns kommun

Inom Oskarshamns kommun är trolldruva först publicerad från Misterhults socken av Holmberger (1780). Mer preciserat omnämns den från Sundsägen vid Virum av Zantesson (ms 1844) Tidigast belägget kommer från Nynäs vid Oskarshamn, insalat av G. Linderoth 1908.

I senare tid har trolldruva anträffats på närmare 40-talet platser inom kommunen. Samtliga har markerats på en karta. Tänk på att lägesangivelserna för de äldre fynden kan vara ganska ungefärliga.

Högsby och Mönsterås kommuner

Inom Högsby kommun finns uppgifter från 13 platser och inom Mönsterås kommun från två platser. Dessa fynd gjordes i samband med inventeringen av Smålands flora. Fyndplatserna finns inlagda på samma karta som ovan.

Årets mossa

Hårnervmossa Campylopus introflexus är årets mossa. Det är en invasiv art som är på stark spridning. En beskrivning finns hos artdatabanken l. Närmaste fyndrapporter är från Vånevik och Kråksmåla 2016. Håll arten i åtanke och rapportera!


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2018-11-03