Biologiska museet i Oskarshamn    

Kärrspira – årets växt 2023

 

Kärrspira Pedicularis palustris har av Svenska botaniska föreningen utsetts till årets växt 2023.

Kärrspira växer på fuktigt till blött underlag, på strandängar, i kärr och invid myrgölar. Arten kräver öppen mark och minskar därför starkt i takt med igenväxning. I södra Sverige uppträder kärrspira med två underarter: vanlig kärrspira, subsp. palustris samt höstspira, subsp. opsiantha. Gränsen mellan de två underarterna är dock inte alltid helt tydlig.


 

Förekomst inom mellanlänet (Högsby, Mönsterås och Oskarshamns kommuner)

Från östra Småland finns ett begränsat antal fynd. De flesta är från tiden före år 2000 och har tillkommit i samband med inventeringen av Smålands flora.

Växtplatser med fynd av kärrspira. Sammanställning av uppgifter från herbariesamlingar och artportalen samt egna noteringar.

Kommun 1976–1999 2000–2021
Högsby 7 2
Mönsterås 4 0
Oskarshamn 9 1

 

Nedan finns länkar till artportalens fynduppgifter från de tre kommunerna:
Högsby kommun öppnas i nytt fönster
Mönsterås kommun öppnas i nytt fönster
Oskarshamns kommun öppnas i nytt fönster


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2024-01-31