Biologiska museet i Oskarshamn    

Grönpyrola – årets växt 2022

 

PyrolaGrönpyrola Pyrola chlorantha har av Svenska botaniska föreningen utsetts till årets växt 2022.

Grönpyrola växer i gammal tall- och granskog, som inte är alltför tätt sluten. Marken är i regel torr till frisk och väl genomsläpplig. Ej sällan finner man knärot Goodyera repens i närheten.
Grönpyrola kan knappast klara den öppna miljön på hyggen och indikerar därför värdefulla områden med lång skoglig kontinuitet.
Arten förefaller ha minskat starkt under senare decennier.


 

Förekomst inom mellanlänet (Högsby, Mönsterås och Oskarshamns kommuner)

Från östra Småland finns många fynd. De flesta är från tiden före år 2000 och har tillkommit i samband med inventeringen av Smålands flora.

Rapporter av grönpyrola enligt artportalen och egna noteringar

Kommun 1976–1999 2000–2021
Högsby 34 9
Mönsterås 26 5
Oskarshamn 42 18

 

Nedan finns länkar till artportalens fynduppgifter från de tre kommunerna:
Högsby kommun öppnas i nytt fönster
Mönsterås kommun öppnas i nytt fönster
Oskarshamns kommun öppnas i nytt fönster


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2023-03-21