Biologiska museet i Oskarshamn    

Gullpudra – årets växt 2018

gullpudra 

2024 Backklöver
2023 Kärrspira
2022 Grönpyrola
2021 Tibast
2020 Balsaminer
2019 Tätört
2018 Gullpudra
2017 Trolldruva
2016 Smörbollar
2015 Ögonpyrola
2014 Slåtterblomma
2013 Blåklint
2012 Kattfot
2011 Knärot
2010 Backsippa

 

Gullpudra Chrysosplenium alternifolium har av Svenska botaniska föreningen utsetts till årets växt 2018.

Gullpudra växer framför allt vid källutflöden men påträffas också vid bäckkanter och på översilningsmark.

De redan tidigare sparsamma förekomsterna inom våra trakter förefaller ha ytterligare minskat under senare tid.

Vi tar tacksamt emot uppgifter om växtplatser för gullpudra, både aktuella förekomster och uppgifter om platser där den ej längre finns kvar.

 

Förekomst inom Oskarshamns kommun

Gullpudra är först belagd från Oskarshamns kommun genom insamlingar från Kristdala, Laggartorp av A. Meurling och Wilhelm Regnell 1862. Arten är först publicerad av Sjöstrand (1863) från"Christdala och Misterhult".

I senare tid har gullpudra endast anträffats på 8 platser inom kommunen och det är i skrivande stund osäkert på hur många av dem arten finns kvar. Utöver dessa förekomster finns ytterligare några äldre fynduppgifter. Samtliga har markerats på en karta. Tänk på att lägesangivelserna för de äldre fynden kan vara mycket ungefärliga.

Resultat 2018

Inom Oskarshamns kommun har sex växtplatser återbesökts, nämligen vid Humlekärrshult, Hycklinge, Kappemåla, Sjömålen, Stensjö och Virbodraget. På samtliga platser har gullpudra återfunnits.

 

Högsby och Mönsterås kommuner

Inom Högsby och Mönsterås kommuner finns endast aktuella uppgifter från 3 platser. Dessa fyndplatser finns inlagda på samma karta som ovan.

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2019-01-01