Biologiska museet i Oskarshamn    

Backsippa – årets växt 2010

2024 Backklöver
2023 Kärrspira
2022 Grönpyrola
2021 Tibast
2020 Balsaminer
2019 Tätört
2018 Gullpudra
2017 Trolldruva
2016 Smörbollar
2015 Ögonpyrola
2014 Slåtterblomma
2013 Blåklint
2012 Kattfot
2011 Knärot
2010 Backsippa

Puls vul Foto M. Edqvist

Backsippa Pulsatilla vulgaris har av Svenska botaniska föreningen utsetts till årets växt. Backsippan minskar och kommer att tas med på den nya rödlistan 2010 som sårbar (kategori VU). I östra Småland finns arten på ett någorlunda stort antal lokaler i Möre samt längs Emån och Alsterån från kusten in mot länsgränsen.

Vi bör söka efter backsippor på så många som möjligt av de tidigare kända växtplatserna och rapportera nya lokaler. Biologiska sällskapet vidarebefodrar inkommande rapporter till riksprojektet. Skickar du rapporter direkt dit så ombeds du sända en kopia till oss.

Biologiska sällskapet kommer att verka för att backsippan och dess växtplatser bevaras inom vårt område.

 

Förekomst inom Oskarshamns kommun

Backsippa är först belagd från Oskarshamn, Nynäs genom insamlingar av O. Köhler 1903, 1908, 1909, 1919 (belägg i herbarierna GB, LD, OHN, S, UPS). Rikard Sterner anger anger i ett manuskript lokalen till "vid S infartsvägen strax utanför staden". Enligt framlidne lektor Olof Andersson, Karlskrona, skulle växtplatsen (på 1930-talet) varit strax väster om nuvarande lasarettet, vid den lilla åsen mellan Svalliden och Sörvik.

I senare tid har backsippa påträffats i tre atlasrutor, i samtliga fall sparsamt förekommande. Bestånden har skattats svårt genom uppgrävning i gagnlösa försök att flytta in växten i trädgårdar. Backsippan är numera fridlyst.


Sentida fynd (atlasruta och kilometerruta inom den anges)
  • 5G8h Skorpetorp (1a) enebacke intill golfbana.
  • 6G0g Rosemåla (0c) igenväxande torrbacke.
  • 6H5a Vinö, nära byn (1d).
Äldre uppgifter utan återfynd.
  • Döderhult sn: Smältängen, åkerren ca 1955–1964.
  • Kristdala sn: Kristdala (Cederkvist enl Sterner ms, torde avse början av 1900-talet).
  • Misterhult sn: Fårbo på åsen (Stensiö enl Sterner 1933).
  • Oskarshamn, Nynäs (primärlokalen enligt ovan).

Mönsterås kommun

Inom Mönsterås kommun är backsippa betydligt vanligare, framför allt i de kustnära områden där grusåsar löper ut mot havet. Från perioden 1985–1995 finns den noterad från följande platser. Förteckningen är säkerligen långt ifrån fullständig och kompletterande upplysningar tar vi tacksamt emot.

Socken Atlasruta Km-ruta Plats
Fliseryd 5G5f 1a Sibbetorp
Fliseryd 5G5g 3b Övrahult, SV
Fliseryd 5G6f 2d Fliseryd
Mönsterås 5G5h 2d Forsa
Mönsterås 5G3i 4e Eningeudden
Mönsterås 5G4h 1d Kronobäcks ruin
Mönsterås 5G4h 3e Kuggås
Mönsterås 5G4h 3c Kuggås
Mönsterås 5G4i 2a Nynäs
Mönsterås 5G5h 3b Enebacken
Mönsterås 5G5i 1a Torp
Ålem 5G1h 4d Patamalm
Ålem 5G1i 3a Saltorsudd
Ålem 5G2g 3e Gunnarsmåla
Ålem 5G2h 1c Äspedal
Ålem 5G2h 3a Jutehagen
Ålem 5G2i 2b Stora Väderön
Ålem 5G3h 2d Timmernabben

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26