Biologiska museet i Oskarshamn    

Slåtterblomma – årets växt 2014

Parnassia 

2024 Backklöver
2023 Kärrspira
2022 Grönpyrola
2021 Tibast
2020 Balsaminer
2019 Tätört
2018 Gullpudra
2017 Trolldruva
2016 Smörbollar
2015 Ögonpyrola
2014 Slåtterblomma
2013 Blåklint
2012 Kattfot
2011 Knärot
2010 Backsippa

 

Slåtterblomma Parnassia palustris har av Svenska botaniska föreningen utsetts till årets växt 2014.

Slåtterblomma är en flerårig växt med rätt lång blomningstid, från juli till september.

Slåtterblomma växer på fuktig eller våt öppen mark, helst med rörligt markvatten. Man finner den på gölstränder, gungflykanter och i rikare kärr. I fattigkärr håller den till närmast fastmarken och den kan också uppträda på sandstränder, täktbottnar och vägskärningar.

I Småland är slåtterblomma ganska vanlig på höglandet och i landskapets nordöstra del. Som namnet antyder har den varit en karaktärsväxt för slåtterängar, särskilt genomsilade sådana. I övriga delar av Småland är arten ovanlig och förefaller att minska starkt.

 

Vi tar tacksamt emot uppgifter om växtplatser för slåtterblomma, även sådana där den ej längre finns kvar.

 

Förekomst inom Oskarshamns kommun

Slåtterblomma är först omnämnd från Oskarshamns kommun 1833 "I en äng på Winö" (P. J. Peterson i en växtförteckning). Det första belägget samlades av Oscar Köhler 1902 i Oskarshamn (belägg i riksmuseet).

I senare tid har slåtterblomma påträffats i 10 atlasrutor inom kommunen. Det finns totalt 15 rapporter, varav 2 är från tiden före 1975. Fyndplatserna har markerats på en karta. Tänk på att lägesangivelserna oftast är hämtade från topografiska kartor med en osäkerhet på minst 100 m.

Högsby kommun

I samband med landskapsinventeringen noterades slåtterblomma under åren 1983–1991 från 8 lokaler och 8 atlasrutor inom Högsby kommun. Eftersom man i regel bara noterade arten en gång per atlasruta fanns det troligen betydligt fler växtplatser. Fyndplatserna finns på samma karta som ovan.

Mönsterås kommun

Det finns bara en uppgift från kommunen: Ålem, kärräng 1958 (Gunilla Björkman i herbarium OHN).


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26